СМЕТКОВОДИТЕЛ

Скопје, Северна Македонија

Биди дел од нашиот тим

позиција: СМЕТКОВОДИТЕЛ


Нептун Македонија е во потрага по Сметководител кој ќе биде задолжен за прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водeње трговски/деловни книги и финансиски извештаи, контролирање на целокупната влезно-излезна документација почитувајќи ги законските прописи врзани за сметководството. Правилно и ажурно книжење на добиената документација, проверка на аналитички картички. Усогласување на книговодствената документација, како и усогласување на материјалното книговодство со финансиското.

Целта е да се придонесе за целокупното ефикасно работење на одделот, а со тоа и остварување долгорочен успех на компанијата преку носење правилни одлуки.

Потребни квалификации:

 • ВСС, Економски факултет
 • Минимум 3 години искуство во сметководство
 • Добро познавање на меѓународните сметководствени стандарди и на македонската сметководствена регулатива
 • Лиценца за овластен сметководител е пожелно
 • Одлично познавање на англиски јазик (пишан и говорен) и MS Office програмите
 • Високо ниво на одговорност, способност за запазување детали и организираност
 • Позитивен став и тимска ориентација

Доколку си вешт со бројки и внимаваш на детали, а сметководството е твоја определба, те покануваме да аплицираш и да станеш дел од нашиот успешен професионален тим!

ДОЗВОЛИ ТВОЈОТ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА БИДЕ ПРЕПОЗНАЕН!

Нашата компанија нуди:
 •       Култура на почит, отвореност, взаемно помагање и тимска работа
 •       Работа со тим на професионалци
 •       Можност за развој и напредување
 •       Работно време: понеделник-петок; 07:30 – 15:30/08:30 - 16:30 (флексибилно)

Рокот за аплицирање е до: 30.03.2024.

СМЕТКОВОДИТЕЛ

Пријави се на огласот
Опис на работно место

СМЕТКОВОДИТЕЛ

Лични информации