Сметководител

Скопје, North Macedonia

Биди дел од нашиот тим

позиција: СМЕТКОВОДИТЕЛ


локација: Скопје                                                                                  активен до: 03.01.2022


Нептун Македонија е во потрага по амбициозен Сметководител кој ќе биде задолжен за прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водeње трговски/деловни книги и финансиски извештаи, контролирање на целокупната влезно-излезна документација почитувајќи ги законските прописи врзани за сметководството. Правилно и ажурно книжење на добиената документација, проверка на аналитички картички. Усогласување на книговодствената документација, како и усогласување на материјалното книговодство со финансиското.

Целта е да се придонесе за целокупното ефикасно работење на одделот, а со тоа и остварување долгорочен успех на компанијата преку носење правилни одлуки.


Потребни квалификации:

  • ВСС, Економски факултет
  • Минимум 2 години искуство во сметководство
  • Добро познавање на меѓународните сметководствени стандарди и на македонската сметководствена регулатива
  • Одлично познавање на англиски јазик (пишан и говорен) и MS Office програмите
  • Високо ниво на одговорност, способност за запазување детали и организираност
  • Позитивен став и тимска ориентација

Доколку си вешт со бројки и внимаваш на детали, а сметководството е твоја определба, те покануваме да аплицираш и да станеш дел од нашиот успешен професионален тим!

ДОЗВОЛИ ТВОЈОТ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА БИДЕ ПРЕПОЗНАЕН!


Нашата компанија нуди:

  • Култура на почит, отвореност, взаемно помагање и тимска работа
  • Работа со тим на професионалци
  • Можност за развој и напредување
  • Работно време: понеделник-петок; 08:00 – 16:00часот


Сметководител

Опис на работно место

Сметководител

Лични информации
Професионални информации