СМЕТКОВОДИТЕЛ

Скопје, Северна Македонија

Биди дел од нашиот тим

позиција: СМЕТКОВОДИТЕЛ


локација: Скопје                                                                           активен до: 02/10/2022


Нептун Македонија е во потрага по Сметководител кој ќе биде задолжен за прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водeње трговски/деловни книги и финансиски извештаи, контролирање на целокупната влезно-излезна документација почитувајќи ги законските прописи врзани за сметководството. Правилно и ажурно книжење на добиената документација, проверка на аналитички картички. Усогласување на книговодствената документација, како и усогласување на материјалното книговодство со финансиското.

Целта е да се придонесе за целокупното ефикасно работење на одделот, а со тоа и остварување долгорочен успех на компанијата преку носење правилни одлуки.


Потребни квалификации:

  •    ВСС, Економски факултет
  •    Минимум 2 години искуство во сметководство
  •    Добро познавање на меѓународните сметководствени стандарди и на македонската сметководствена регулатива
  •    Одлично познавање на англиски јазик (пишан и говорен) и MS Office програмите
  •    Високо ниво на одговорност, способност за запазување детали и организираност
  •    Позитивен став и тимска ориентација

Доколку си вешт со бројки и внимаваш на детали, а сметководството е твоја определба, те покануваме да аплицираш и да станеш дел од нашиот успешен професионален тим!

ДОЗВОЛИ ТВОЈОТ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА БИДЕ ПРЕПОЗНАЕН!


Нашата компанија нуди:

  •       Култура на почит, отвореност, взаемно помагање и тимска работа
  •       Работа со тим на професионалци
  •       Можност за развој и напредување
  •       Работно време: понеделник-петок; 08:00 – 16:00часот


СМЕТКОВОДИТЕЛ

Опис на работно место

СМЕТКОВОДИТЕЛ

Лични информации
Професионални информации