МЕНАЏЕР ЗА Б2Б ПРОДАЖБА

Скопје, Северна Македонија

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА го проширува и зајакнува тимот во продажба, и сме во потрага по проактивна, систематична, комуникативна, амбициозна личност, која е ориентирана кон резултати. Бараме колега/колешка чиј фокус (но, не исклучиво) ќе биде сегментот резиденцијална и професионалната климатизација, за позицијата:

МЕНАЏЕР ЗА Б2Б ПРОДАЖБА  


Опис на работни задачи и одговорности:

 • Обезбедува реализација на годишните планови за Б2Б продажба  на сите категории на производи кои му се доделени согласно бизнис планот на компанијата.
 • Гради и одржува силни партнерски односи со компаниите во Б2Б мрежата, со цел за да ги разбере нивните деловни потреби и цели.
 • Согласно договорот за соработка и планот за продажба, ја реализира продажбата на производи кај B2B партнерите.
 • Ја следи B2B продажбата и резултатите од истата согласно усвоените деловни планови и буџетот.
 • Воспоставува и одржува континуирана комуникација со веќе постоечките клиенти во Б2Б мрежата со цел да ги претстави и промовира производите на компанијата во доменот на своите одговорности.
 • Ги анализира и евалуира Б2Б партнерите аспект на трендови на продажба и продажен потенцијал, конкуренција, економска состојба; препорачува промени во продажни програми и потенцијални Б2Б партнери со цел обезбедување на континуитет, одржливост и раст на параметрите на продажба и исполнување на продажните цели во Б2Б областа фокусирајки се на резиденцијална и професионалната климатизација.
 • Ги утврдува потребите и ги проектира нарачките на Б2Б партнерите со посебен фокус на резиденцијална и професионалната климатизација.
 • Развивање на мрежата на Б2Б партнери и учествува со договарање условите за продажба.
 • Обезбедува информации поврзани со развојот на пазарот и конкуренцијата

Потребни квалификации:

 • високо образование – Машински факултет, насока термодинамика
 • 3-5 години искуство во Б2Б продажба
 • пожелно е искуство во продажба на резиденцијална и професионалната климатизација
 • напредно ниво на работа со компјутер, Microsoft office и познавање на англискиот јазик
 • високо развиена работна етика, преговарачки и аналитички способности
 • одлични комуникациски и интерперсонални вештини

Што нудиме?

 • Атрактивен пакет на плата и бенефиции
 • Одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим
 • Континуирана обука и можност за напредување

Доколку сакате да бидете дел од нашиот динамичен, амбициозен и професионален тим, а воедно ги поседувате бараните квалификации, ве покануваме да аплицирате на означеното поле, најдоцна до 17.02.2024год.

МЕНАЏЕР ЗА Б2Б ПРОДАЖБА

Пријави се на огласот
Опис на работно место

МЕНАЏЕР ЗА Б2Б ПРОДАЖБА

Лични информации