Нептун Македонија Privacy Policy

  • Контролoр на податоци:

(Краток наслов на компанијата- НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ СКОПЈЕ) презема мерки на претпазливост за безбедност и приватност на вашите лични податоци. Целта на оваа политика за приватност е да објасни како и зошто ги собираме вашите лични податоци и за што ги користиме.

Во контекст на Општата регулатива за заштита на податоците, контролорот на податоци е:

(Комплетен правен назив на компанијата- Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ)

(НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје)

(Дaночен број - 4030999360050)

За сите прашања и поплаки во врска со безбедноста и приватноста на вашите податоци, контактирајте го нашиот службеник за заштита на податоците:

(e-mail адреса на лицето одговорно за заштита на податоци- bisera.stojkoska@neptun.mk)

  • Приватност на податоците

(НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје) користи TalentLyft, апликација развиена од AdoptoTech Ltd. (во понатамошниот текст „TalentLyft“), како дел од нашиот процес на селекција.

TalentLyft, дејствувајќи како процесор на податоци, ги обработува сите лични податоци по наше барање и врз основа на нашите упатства.

(НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје) и TalentLyft имаат потпишан Договор за обработка на лични податоци за да го обезбедат и заштитат вашето право на приватност на податоците.

Лични податоци што ги собираме:

  • Податоците што ги пополнувате во вашата апликација за работа вклучуваат: име, презиме, наслов, лична фотографија, позиција, линкови до социјалните мрежи, адреса, адреса на е-пошта, корисничко име на Skype, телефонски број, образовна позадина, работно искуство, CV;
  • IP адреса;
  • информации за веб прелистувач/пребарувач;
  •  cookies-колачиња, кои ни помагаат да следиме како ја користите мрежата TalentLyft;

    Цел за прибирање на податоци

Собраните податоци ќе се користат исклучиво за процесот на селекција. Овој процес може да го вклучи следново:

  • Верификација на внесените податоци;

•       Референтни проверки;

•   Проценка на квалификациите и вештините потребни за извршување на работата за која аплицирате;

•    Комуникација во врска со процесот (електронска пошта, телефонски повици, СМС пораки, WhatsApp);

•       Пополнување на прашалници и тестови;

•       Исполнување на законски регулативи;

•   Да ја разгледате вашата апликација во однос на улогата за која сте аплицирале;

•         Да се разгледа вашата апликација во однос на другите улоги;

•         Да им помогнеме на TalentLyft да ги подобри своите услуги

После вашата апликација, ќе имате пристап до Порталот, во рамките на кој ќе имате увид во вашите лични податоци, ќе побарате негов експорт или бришење. Линк до Линкот до Порталот ќе биде испратен во е-поштата за потврда што ќе ја добиете откако ќе аплицирате за позиција.

Може да побарате корекција и ажурирање на вашите податоци во кое било време, да ја негирате претходната согласност за обработка на вашите податоци или целосно да го избришете вашиот профил.

  • Пристап до податоци

Пристапот до вашите лични записи е ограничен на вработените во (НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје- Balfin group) кои учествуваат во процесот на селекција.

Вашите лични податоци ќе бидат зачувани до крајот на изборот за отворената позиција за која сте аплицирале, освен ако не одлучите да ни дозволите да ги задржиме подолг период и да ве одржуваме ажурирани за нови можности за работа.

Податоците се чуваат во Европската унија и пристапот до нив се обезбедува со највисоко ниво на технички стандарди и практики.

Политика на приватност 

https://www.neptun.mk/content/downloads/politika_za_privatnost.pdf.pdf

- Политика за колачиња

https://www.neptun.mk/content/downloads/politika_na_kolacinja.pdf