Најдобри вработени во малопродажба за четврто тромесечје

February 2021

Најдобри вработени во малопродажба за четврто тромесечје

Meet our haPPy team! Запознајте ги нашите најдобри вработени во малопродажба кои со својата посветеност покажаа најдобри резултати за последното тромесечје од 2020 година.

Софија Павлова - Нептун Велес

Одговорна на смена

“Секогаш има професионален пристап кон клиентите, се обраќа со почит кон нив и им посветува големо внимание во однос на услугата; презема самоиницијативно голем број на случаи и успешно се справува со предизвиците”

 

Ненад Мисердовски - Нептун Аеродром

Референт за продажба

“Неговата услуга е на високо ниво, муштериите се враќаат и го бараат за понатамошни консултации; ја поттикнува тимската работа; високо ниво на комуникација, на клиентите на лесен и разбирлив начин им ги презентира производите”  


Александар Налевски - Нептун Битола

Референт за продажба

“Одличен пристап кон клиентите со детално објаснување на производите и услугите; секој слободен момент го користи да го подобри изгледот на продажниот салон; одлично ги познава кредитните производи, изнаоѓа најдобри решенија за клиентите”

 

Им честитаме и им посакуваме уште поголеми успеси!