Најдобрите во малопродажба за првото тромесечие од 2020

August 2020

Најдобрите во малопродажба за првото тромесечие од 2020

Meet our haPPy team!😊

Најдобри вработени за прв квартал во Сектор малопродажба:

Александар Ангелески - Нептун Прилеп - Одговорен на смена
Поради неговата посветеност кон барањата и потребите на клиентите; одлични комуникациски вештини и вештини за продажба, убедлив при комуникација, организиран при работа; пример за работа со тимски дух со кој ја поттикнува тимската работа.

Даниел Јанкуловски - Нептун Тетово - Референт за продажба
Поради услугата кон клиенти која му е на највисоко ниво, целосно одговара на барањата на клиентите; го наметнува тимскиот дух со неговото однесување, има одлична комуникација со сите колеги без разлика на било каква задача поврзана со работа; континуирано унапредување на заењето.

Слободан Ѓорѓиевски - Нептун Карпош - Референт за продажба
Поради одлична комуникација со клиенти и колеги; позитивен при секоја презентација, смирен, директен, насмеан, одлична презентација кон клиенти; секогаш присутен да даде помош на колегите за било каква работа.