Најдобрите во малопродажба за второто тромесечие од 2020

August 2020

Најдобрите во малопродажба за второто тромесечие од 2020

Запознајте ги нашите најдобри вработени во малопродажба кои остварија значителен придонес во работата и покажаа одлична услуга кон клиентите.

Meet our haPPy team!😊

Даниела Коцева - Нептун Свети Николе - Референт за продажба
Поради одличната услуга кон клиентите, се труди сите потрошувачи да бидат задоволни; самоиницијатива и квалитетно извршување на задачите; анализирање и давање на идеи за решавање на проблеми со кредитните апликации и средување на документи.

Влатко Митровски - Нептун Кавадарци - Референт за продажба
Поради придонесот во извршувањето на работните задачи со што максимално ја оптимизира севкупната работна околина во продавницата; високо ниво на самоиницијатива, редовно бара информации за работни задачи, се грижи за перфомансот на продавницата.