Јубилејни награди 2020

August 2020

Јубилејни награди 2020

Успехот на Нептун зборува за лојалноста, посветеното работење и пожртвуваноста на неговиот тим. 

Благодариме за помошта на колегите да се создаде големата слика

За поддршката на Нептун за да стане тоа што е денес

Што работеа трудољубиво и од срце

За лојалноста од 10 и 15 години:

Александра Радуловиќ

Оддел: Финансии

Мирјана Младеновска

Оддел: Големопродажба

Аљи Елмази

Оддел: Магацин

Неат Лиман

Оддел: Магацин

Африм Адеми

Оддел: Магацин

Нермине Алија

Оддел: Малопродажба

Сабит Азири

Оддел: Општи работи

Риза Мемети

Оддел: Општи работи

Ѓурѓа Димовска

Оддел: Општи работи