Најдобри вработени во малопродажба за трет квартал 2021

October 2021

Најдобри вработени во малопродажба за трет квартал 2021


Согласно процесот на евалуација за третото тромесечие од 2021 година, ги прогласивме најдобрите тројца вработени во малопродажба. По што се издвоија овие вработени, дознајте во текстот во продолжение:


Јелица Богданова - Нептун Карпош

работно место: референт за продажба

Највисоки оценки за: одличната комуникација, им помага на клиентите да го направат најдобар избор; приоритет за нејзе се клиентите, да се задоволни од услугата и производот кој им е понуден; самостојно ги решава проблемите на клиентите во врска со производите, дава конструктивни предлози за подобрување на работата


Пеце Спировски - Нептун Битола

работно место: референт за продажба

Највисоки оценки за: услугата е секогаш на највисоко ниво, често добива пофалби од клиенти; одлично презентирање на производите проследено со темелно објаснување на карактеристиките; одличен тимски играч, несебично го споделува знаењето со колегите


Ивица Цековски - Нептун Крива Паланка

работно место: одговорен на смена

Највисоки оценки за: зададените задачи ги извршува квалитетно и со максимална посветеност, ги анализира можните опции за подобрување во различни сегменти од процесот; располага со големо знаење кое ефикасно го користи во работата; наоѓа соодветни решенија за потребите на клиентите;  

 Им посакуваме и понатамошни успеси во работата!!!