Најдобри вработени во малопродажба во првиот квартал 2022година

May 2022

Најдобри вработени во малопродажба во првиот квартал 2022година

За првото тромесечие од 2022 година ги прогласивме тројцата најуспешни колеги во малопродажба. Нивното залагање и посветеност кон работата претставуваат пример за останатите колеги. Еве по што тие се издвојуваат:

Алмир Весели- Нептун Автокоманда

работно место: референт за продажба

Работните обврски ги извршува на високо ниво, навремено и квалитетно; лесно се снаоѓа во проблематични ситуации и изнаоѓа решенија; одлична комуникација со колегите, ја поттикнува тимската работа

Ангел Јанев - Нептун Гевгелија

работно место: референт за продажба

Клиентите се секогаш на прво место во секој сегмент од неговото работење; тимски играч; има голема самоиницијатива; задачите ги извршува брзо, квалитетно и навремено; секогаш се труди работната средина да биде во најдобро можно светло

Александар Нејкоски - Нептун Охрид

работно место: одговорен на смена

Изнаоѓа решенија на ситуациите за да имаме задоволни клиенти; посветува големо внимание на потребите на клиентите, ги води низ чекорите на продажбата, ги испитува потребите и предлага соодветни решенија; несебично го споделува знаењето со вработените

Им посакуваме и понатамошни успеси во работата!