Најдобри вработени во малопродажба за четврт квартал 2023

February 2024

Најдобри вработени во малопродажба за четврт квартал 2023

За последното тромесечие од 2023 година ги прогласивме тројцата најуспешни колеги во малопродажба. Нивното залагање и посветеност кон работата претставуваат пример за останатите колеги. Еве по што тие се издвојуваат:

Иљир Есати – Нептун Тетово

работно место:   референт за продажба   

Применува соодветни методи во различни ситуации, целосно  ги  анализира проблемите и изнаоѓа одлични решенија; неговото однесување во контекст на работењето во продавница е личен пример за тимска работа; се посветува на потребите и барањата  на клиентите, ги води низ продажба користејки го свое знаење и искуство;

Гордана Танчевска-Јанчевска - Нептун  Битола

работно место:   референт за продажба

Висока самоиницијатива, секојдневно при работата се труди да го надградува знаењето; настанатите ситуации при работењето на каса и останатите посложени предизвици ги решава самостојно и без потреба од надзор; целосно посветена кон задоволството на клиентите, јасна презентација, секогаш ги нуди дополнителните услуги на компанијата;

Столе Паунов – Нептун Автокоманда

работно место:   референт за продажба

Работните задачи ги извршува  квалитетно и на завидно ниво; тимски играч кој секогаш е спремен да помогне на колегите;  при комуникација клиентите лесно го разбираат и услугата му е на највисоко ниво, често добива усни и писмени пофалби од клиентите;

Им честитаме на сите колеги и им посакуваме и понатамошни успеси во работата!