Најдобри вработени во малопродажба во Q1/2021

May 2021

Најдобри вработени во малопродажба во Q1/2021

Согласно процесот на евалуација за првото тромесечие од 2021 година, ги прогласивме најдобрите тројца вработени во малопродажба. По што се издвоија овие вработени, во текстот во продолжение:


Елма Шукурица - Нептун Сарај

работно место: референт за продажба

Поради максималното ангажирање во извршување на работните задачи; се грижи изгледот на продажниот салон да биде на највисоко ниво; комуникативна и љубезна кон клиентите, услугата кон клиентите е на највисоко ниво; високо ниво на самоиницијатива, тимски играч


Зоран Трајков - Нептун Штип

работно место:   одговорен на смена

Поради навременото извршување на активности точно и квалитетно, без потреба од дополнителни објаснувања и насоки; самостојно ги решава сите проблеми и ситуации; одлична комуникација со колегите во продавница, со коминтенти како и со клинетите; постојано покажува самоиницијатива, како во делот на работењето така и во уредувањето и изгледот на продавницата


Жанета Илоска - Нептун Охрид

работно место:  референт за продажба

Поради квалитетно и навремено завршените задачи; секогаш дава предлози за подобрување на работата; решава проблеми со користење на различни методи и искуство; има голема самоиницијатива; има одлично познавање на работата и своето знаење го пренесува на колегите

 

Им посакуваме и понатамошни успеси во работата.